Privacyregelement van de huisartsen in de Hoed

Blikvanger Warnsveld

De HOED Blikvangerwarnsveld maakt gebruik van een computersysteem voor het beheren van het Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Basisgegevens als naam, adres, telefoon, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens worden hierin vastgelegd. Alle contacten worden in het medisch journaal geregistreerd, evenals geneesmiddelen. Specialistenbrieven en uitslagen komen elektronisch binnen en worden aan het dossier gekoppeld. Brieven die nog per post bezorgd worden scannen we en slaan we op in het dossier. Naast het elektronisch dossier is er soms ook nog een papieren archief.  Alleen artsen, praktijkondersteuners, doktersassistentes  en mensen in opleiding voor deze beroepen zijn bevoegd om met patiëntengegevens te werken. Zij hebben allen een beroepsgeheim en gebruiken de gegevens alleen beroepsmatig. Patiëntengegevens worden ten minste 15 jaar bewaard. Tijdens vakantie van uw eigen huisarts kan de waarnemend huisarts en diens assistente uw dossier raadplegen. U hoeft hiervoor geen toestemming te geven. Ons computersysteem is aangesloten op de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan dan een samenvatting van het dossier van uw eigen huisarts raadplegen. Wettelijk is uw toestemming daarvoor vereist sinds de wet op het EPD werd verworpen. Deze wet zou hebben geregeld dat u automatisch toestemming geeft, tenzij u zou weigeren. Nu de wet niet is aangenomen is uw toestemming nodig om de gegevens beschikbaar te stellen aan andere hulpverleners, die betrokken zijn bij uw behandeling. Vanaf 1 januari 2014 zal de overheid strenger gaan toezien op naleving van deze regel. Het kan voor een optimale behandeling soms nodig zijn dat een behandelend arts over uw medische gegevens beschikt. U kunt uw huisarts melden dat u toestemming geeft voor de uitwisseling van medische informatie voor dit doel, die zal dat dan registreren in de computer. Ook kunt u uw toestemming kenbaar maken op de website  https://www.ikgeeftoestemming.nl/. Daarvoor heeft u een Digid en een mobiele telefoon nodig. Bij een verwijzing naar een andere hulpverlener zoals een fysiotherapeut, verloskundige, specialist, etc. zal uw huisarts de voor de verwijzing relevante medische gegevens aan de betreffende hulpverlener toesturen. Indien u akkoord gaat met de verwijzing wordt uw toestemming impliciet verondersteld. Bij het voorschrijven van medicijnen kan het voor een goede medicatiebewaking door de apotheek  noodzakelijk zijn bepaalde medische gegevens aan de apotheker te verstrekken, bijvoorbeeld de nierfunctie of het gewicht van een kind. Indien uw huisarts een allergie vaststelt voor een geneesmiddel is het ook gebruikelijk dit om die reden aan de apotheek te melden. In deze gevallen vragen wij niet om uw toestemming. Als patiënt heeft u het recht om uw dossier in te zien, te laten aanvullen, corrigeren en verwijderen. Indien u echter te kennen geeft dat uw persoonsgegevens niet mogen worden opgenomen in een dossier, dan kan geen medische zorg worden geboden. Medische gegevens worden alleen met uw toestemming  aan andere zorgverleners beschikbaar gesteld. Is er sprake van een complexe zorgsituatie dan kunt u als zogenaamde zorgpatiënt bekend gemaakt worden bij de Huisartsenpost, zodat de dienstdoende arts op de hoogte is van uw situatie. In noodgevallen worden uw gegevens direct, zonder voorafgaande goedkeuring, aan andere zorgverleners beschikbaar gesteld. Indien de praktijk aan een andere arts wordt overgedragen, dan worden alle geregistreerde patiëntengegevens aan de opvolgende arts overgedragen zonder voorafgaande goedkeuring door de patiënt. In het kader van de certificering kan de praktijk  een patiëntentevredenheidsonderzoek uitvoeren. De enquêtegegevens worden anoniem verwerkt. Ze worden gebruikt om de dienstverlening aan patiënten te verbeteren. In sommigen gevallen is uw arts wettelijk verplicht medische gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij het invullen van een  overlijdensverklaring. Ook kan het noodzakelijk zijn gegevens te verstrekken aan zorgverzekeraars voor controle en voor het uitvoeren van de zorgverzekeringswet. Voor wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van medische gegevens aan anderen dan de direct bij uw zorg betrokken hulpverleners, keuringsartsen, advocaten, etc. is altijd uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.
© 2013 Blikvanger Warnsveld   I   Horseler 2A   I   7232 GB Warnsveld   I   SPOED: 0575-538488

Privacyregelement van de huisartsen in de

Hoed

Blikvanger Warnsveld

De HOED Blikvangerwarnsveld maakt gebruik van een computersysteem voor het beheren van het Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Basisgegevens als naam, adres, telefoon, burgerservicenummer en verzekeringsgegevens worden hierin vastgelegd. Alle contacten worden in het medisch journaal geregistreerd, evenals geneesmiddelen. Specialistenbrieven en uitslagen komen elektronisch binnen en worden aan het dossier gekoppeld. Brieven die nog per post bezorgd worden scannen we en slaan we op in het dossier. Naast het elektronisch dossier is er soms ook nog een papieren archief.  Alleen artsen, praktijkondersteuners, doktersassistentes  en mensen in opleiding voor deze beroepen zijn bevoegd om met patiëntengegevens te werken. Zij hebben allen een beroepsgeheim en gebruiken de gegevens alleen beroepsmatig. Patiëntengegevens worden ten minste 15 jaar bewaard. Tijdens vakantie van uw eigen huisarts kan de waarnemend huisarts en diens assistente uw dossier raadplegen. U hoeft hiervoor geen toestemming te geven. Ons computersysteem is aangesloten op de huisartsenpost. De dienstdoende huisarts kan dan een samenvatting van het dossier van uw eigen huisarts raadplegen. Wettelijk is uw toestemming daarvoor vereist sinds de wet op het EPD werd verworpen. Deze wet zou hebben geregeld dat u automatisch toestemming geeft, tenzij u zou weigeren. Nu de wet niet is aangenomen is uw toestemming nodig om de gegevens beschikbaar te stellen aan andere hulpverleners, die betrokken zijn bij uw behandeling. Vanaf 1 januari 2014 zal de overheid strenger gaan toezien op naleving van deze regel. Het kan voor een optimale behandeling soms nodig zijn dat een behandelend arts over uw medische gegevens beschikt. U kunt uw huisarts melden dat u toestemming geeft voor de uitwisseling van medische informatie voor dit doel, die zal dat dan registreren in de computer. Ook kunt u uw toestemming kenbaar maken op de website  https://www.ikgeeftoestemming.nl/. Daarvoor heeft u een Digid en een mobiele telefoon nodig. Bij een verwijzing naar een andere hulpverlener zoals een fysiotherapeut, verloskundige, specialist, etc. zal uw huisarts de voor de verwijzing relevante medische gegevens aan de betreffende hulpverlener toesturen. Indien u akkoord gaat met de verwijzing wordt uw toestemming impliciet verondersteld. Bij het voorschrijven van medicijnen kan het voor een goede medicatiebewaking door de apotheek  noodzakelijk zijn bepaalde medische gegevens aan de apotheker te verstrekken, bijvoorbeeld de nierfunctie of het gewicht van een kind. Indien uw huisarts een allergie vaststelt voor een geneesmiddel is het ook gebruikelijk dit om die reden aan de apotheek te melden. In deze gevallen vragen wij niet om uw toestemming. Als patiënt heeft u het recht om uw dossier in te zien, te laten aanvullen, corrigeren en verwijderen. Indien u echter te kennen geeft dat uw persoonsgegevens niet mogen worden opgenomen in een dossier, dan kan geen medische zorg worden geboden. Medische gegevens worden alleen met uw toestemming  aan andere zorgverleners beschikbaar gesteld. Is er sprake van een complexe zorgsituatie dan kunt u als zogenaamde zorgpatiënt bekend gemaakt worden bij de Huisartsenpost, zodat de dienstdoende arts op de hoogte is van uw situatie. In noodgevallen worden uw gegevens direct, zonder voorafgaande goedkeuring, aan andere zorgverleners beschikbaar gesteld. Indien de praktijk aan een andere arts wordt overgedragen, dan worden alle geregistreerde patiëntengegevens aan de opvolgende arts overgedragen zonder voorafgaande goedkeuring door de patiënt. In het kader van de certificering kan de praktijk  een patiëntentevredenheidsonderzoek uitvoeren. De enquêtegegevens worden anoniem verwerkt. Ze worden gebruikt om de dienstverlening aan patiënten te verbeteren. In sommigen gevallen is uw arts wettelijk verplicht medische gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld bij het invullen van een  overlijdensverklaring. Ook kan het noodzakelijk zijn gegevens te verstrekken aan zorgverzekeraars voor controle en voor het uitvoeren van de zorgverzekeringswet. Voor wetenschappelijk onderzoek en het verstrekken van medische gegevens aan anderen dan de direct bij uw zorg betrokken hulpverleners, keuringsartsen, advocaten, etc. is altijd uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.
© 2013 Blikvanger Warnsveld   I   Horseler 2A   I   7232 GB Warnsveld   I   SPOED: 0575-538488