Nieuws

Op deze pagina vind u de meest recente en relevante nieuwsitems van de HOED de Blikvanger. Vertrek praktijkmanager (01-12-2018) Mevrouw Planten de Vassy stopt per 1-12-2018 met haar werkzaamheden in de HOED. Zij wordt op 1-1-2019 opgevolgd door Mevrouw Roks. Vertrek Maggie Braakhekke (29-10-2018) Maggie Braakhekke gaat de HOED verlaten per 1 januari. Zij heeft elders een mooie baan gevonden. Opvolging is nog niet bekend. Diabetesverpleegkundige met pensioen (10-10-2018) Ria Hakvoort, diabetesverpleegkundige is met pensioen gegaan. Haar laatste werkdag was 17 oktober. Zij laat weten altijd met veel plezier in de HOED gewerkt te hebben en bedankt haar patiënten voor het in haar gestelde vertrouwen. Zij wordt opgevolgd door Joke ter Maat. Nieuwe huisarts in praktijk dokter Prins (9-10-2018) Karine van Houwelingen is gestart als huisarts in de praktijk van dokter Prins. Vertrek assistentes (1-10-2018) De assistentes Nicole Hutten-Raamsman en Marieneke Weulen-Kranenbarg zijn gestopt met hun werk in de blikvanger. Emma Kelderman is voor hen in de plaats gekomen. Nieuwe praktijkmanager (1-5-2018) De HOED heeft een nieuwe praktijkmanager, Mw Planten de Vassy. Zij heeft een juridische achtergrond en o.a. als jurist gewerkt voor diverse organisaties in de gezondheidszorg. Zij gaat zich o.a. bezig houden met kwaliteitsbeleid, aansturen van het team van assistentes, e.d. Collega Lente Bakering gestop met werkzaamheden binnen de HOED (1-5-2018) Lente Bakering stopt met haar tijdelijke baan als assistente in de HOED en gaat volledig werken in Vorden. Haar opvolgster is Nicole Elizen, die binnenkort bij ons gaat beginnen. Nieuwe huisarts in opleiding (1-3-2018) Bert van Enter is begonnen met het eerste jaar van zijn huisartsopleiding. Hij heeft elders al de nodige klinische ervaring opgedaan, o.a. heeft hij gewerkt met op cardiologie, gynaecologie, chirurgie en als tropenarts in Thailand. AIOS Janneke Hendriksen wint de NHG Wetenschapsprijs (17-11-2017) Janneke Hendriksen heeft op vrijdag 17 november een prijs gekregen voor het beste wetenschappelijke artikel in het toonaangevende tijdschrift "Huisarts en Wetenschap". Zij is nog tot 1 december werkzaam binnen de HOED. Waarneming praktijk Fransen (01-04-2017) Dokter Norde komt niet terug in de praktijk In goed overleg is besloten dat zij verder gaat zoeken naar een echte plattelandspraktijk. Dat is toch iets wat zij heel graag wil. Dokter Meindersma heeft tot 1 april waargenomen, maar heeft nu een plek gevonden in Apeldoorn. Van beide fijne collegae hebben we afscheid genomen. Vanaf 3 april is dokter Pouls in de praktijk komen werken. Voor meer informatie zie het stukje onder medewerkers. In de maand juni werkt zij de hele maand volledig en is dokter Fransen afwezig. Verder is in de praktijk nog een derde jaars huisarts in opleiding, Janneke Hendriksen, werkzaam sinds december. Griepvaccinaties (11-10-2016) Griepvaccinatie in de Blikvanger zullen worden gegeven in week 43 tussen 14.00 en 17.00 uur. Patienten, die in aanmerking komen voor griepvaccinatie ontvangen een uitnodiging. Kunt u niet op deze datum, neem dan even contact op met de assistente om een andere afspraak te maken. Hieronder ziet u per praktijk de datum waarop gevaccineerd zal worden: Fransen 25 oktober 2016 Van der Grinten 26 oktober 2016 Van Binsbergen 27 oktober 2016 Prins 28 oktober 2016 Zwangerschapsverlof dokter Norde (30-9-2016) Dokter Norde, die twee dagen per week in de praktijk van dokter Fransen werkt op dinsdag en donderdag gaat 17 oktober met zwangerschapsverlof. In haar plaats komt dokter Meindersma op vrijdag werken tijdens haar zwangerschapsverlof. Dokter Meindersma heeft eerder het derde jaar van de huisartsopleiding in onze praktijk gedaan, dus veel patiënten kennen haar al. Waarneming dokter Prins (29-9-2016) In de praktijk van dokter Prins werken tijdelijk 2 extra waarnemers: dokter Bronkhorst en dokter Vroomen. Accreditatie verlengd (30-6-2016) “Als patiënt wilt u een huisarts of verloskundige die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.”  De accreditatie van de praktijken in de HOED is verlengd. We zijn blij met de erkenning dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het NHG. Huisarts in opleiding gestopt (24-6-2016) Dennis Roos, de huisarts in opleiding, is gestopt met de opleiding tot huisarts binnen onze praktijk. Op dit moment is er bij ons geen huisarts in opleiding werkzaam. Wisseling personele bezetting POH GGZ (10-5-2016) Anke Wiggers en Manon Blokhuis zijn gestopt met hun werkzaamheden in de HOED. Zij worden opgevolgd door Verona Brugman. Afwezigheid Dokter Prins (9-5-2016) Dokter Prins is wegens ziekte afwezig. De verwachting is dat hij 1 augustus weer aan het werk gaat. Tot die tijd wordt waargenomen door collega's en waarnemers. Omdat in deze periode ook nog vakantie valt kunt u een antwoordapparaat krijgen, waar u verneemt wie de waarneming doet. Op andere tijden krijgt u gewoon de assistente, die zal zorgen dat u de noodzakelijk zorg krijgt. Zwangerschapsverlof Petra Holtkamp (15-10-2015) Petra Holtkamp, huisarts in de praktijk van dokter Fransen, gaat in november met zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden door Evelien Norde. Diëtiste (9-6-2015) Sinds 1 juni doet een diëtiste twee keer per maand avondspreekuur in de HOED. Patiënten zullen gewoonlijk door ons verwezen worden, maar het is ook mogelijk rechtstreeks een afspraak met haar te maken op telefoonnummer 0900-3438435 (tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen). Assistente praktijk Fransen (2-6-2015) Ellen Smaling is gaan werken in het ziekenhuis in Deventer. Per 1 juni is ze opgevolgd door Cheryl Huizinga, die 4 dagen per week gaat werken. Op donderdag werkt Helene Hermans in de praktijk als assistente en is er een stagiaire doktersassistente, Yvonne Brugman. Nationale Praktijk Accreditering (12-4-2015) De huisartspraktijken in de HOED zijn recent gecertificeerd. Dit betekent dat zij aan de kwaliteitseisen van de NPA (Nationale Praktijk Accreditering) voldoen. Afscheid dokter Klaas van der Els (1-2-2015) Na ruim 11 jaar in Warnsveld gewerkt te hebben gaat Klaas van der Els op 1 mei stoppen met zijn werkzaamheden in de praktijk van dokter Bert Fransen. Hij stopt niet helemaal met werken, maar zal zijn werk voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde voortzetten. Voor patienten is er de gelegenheid indien gewenst afscheid van hem te nemen op woensdag 6 mei van 17 tot 18.30 uur in de Blikvanger, het Horseler 2A te Warnsveld. POH longen (20-1-2015) De praktijkondersteuner astma/COPD, Irma Hulshof stopt per 1 februari met haar werkzaamheden. Zij heeft een baan dichter bij huis gevonden. Zij wordt opgevolgd door Janneke Mulder, die eerder al eens een paar maanden tijdelijk in de HOED heeft gewerkt toen de longverpleegkundige een tijd ziek was. Doordat Irma Hulshof vrij onverwacht vertrok is er geen aansluiting. Janneke Mulder begint 16 maart Huisarts in opleiding (15-1-2015) Mevrouw S. Demir stopt in de HOED. Zij gaat dan beginnen aan het 2e jaar van haar opleiding tot huisarts. Zij wordt opgevolgd door Mw. A. Meindersma, die op 1 maart begint aan haar 3e (en laatste)  jaar van de opleiding tot huisarts. Zij werkt in de praktijk van dokter Fransen. Bij waarneming kunnen ook patienten van de andere praktijken met haar te maken krijgen. Nieuwe huisarts (9-12-2015) Vanaf 1 januari komt een nieuwe arts, mevrouw Holtkamp, in de praktijk van dokter Fransen werken. Dit in verband met tijdelijke werkzaamheden van dokter Fransen voor de regionale huisartsenorganisatie tot 1 juli. Ze zal januari en februari  op woensdag werken en vanaf 1 maart op donderdag. Psychologische hulpverlening (10-05-2014) De overheid heeft de regels voor psychologische hulpverlening enorm aangescherpt. Veel hulp wordt niet meer vergoed. Hierdoor neemt de werkdruk voor de huisarts verder toe, want veel problemen op psychisch gebied lijden tot lichamelijke klachten. In onze praktijken werken we met praktijkondersteuners, die een deel van het huisartsenwerk kunnen overnemen. Zo hebben we twee praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg, Manon Blokhuis en Anke Wichers. Door de bezuinigingen van de overheid op de geestelijke gezondheidszorg kunnen we het met deze ondersteuning niet meer aan. Daarom  hebben wij onze capaciteit uitgebreid door Jack van Liesdonk aan te nemen. Praktijkondersteuner longen (09-05-2014) Na een lange periode van ziekte stopt Caroline Nijenhuis met haar werkzaamheden in onze praktijk. Voor de begeleiding van patiënten met astma en COPD hebben we voorlopig een vervanger: Janneke Mulder. Een definitieve oplossing volgt hopelijk spoedig. Sommige patiënten hebben toch wel hinder ondervonden doordat reeds gemaakte afspraken moesten worden afgebeld of verplaatst. We hopen dat dit binnenkort niet meer nodig is en de longzorg weer optimaal zal zijn. Nieuwe huisarts in opleiding (01-03-2014) Er is een nieuwe huisarts in opleiding werkzaam in de praktijk. Het is Serap Demir. Zij heeft na haar artsenopleiding een paar jaar interne geneeskunde en geriatrie gedaan en start nu met de huisartsenopleiding vanuit Universiteit Nijmegen. Zij werkt in de praktijk van dokter Fransen en van der Els, maar in de waarneming kunnen ook patiënten van de andere praktijken met haar te maken krijgen.   Actueel medicatie overzicht (14-02-2014) Veel medische fouten hebben te maken met medicatie. Daarom is het van belang dat een arts, die u behandelt precies weet welke medicijnen u gebruikt. Ook als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen is dat voor een behandelend arts belangrijke informatie. Als u chronische medicatie gebruikt kan de apotheek u een zogenaamd actueel medicatie-overzicht verstrekken. U mag daar altijd om verzoeken. Voor een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek is het van belang zo’n medicatie-overzicht mee te nemen. Uw huisarts zal veelal weten welke medicatie u gebruikt, maar soms is ook het overzicht van de huisarts niet helemaal compleet. Dan is het handig als het even nagekeken kan worden aan de hand van zo’n actueel medicatie-overzicht. Kortom: Gebruikt u meer medicijnen, neem dan een actueel medicatieoverzicht mee bij ieder bezoek aan een arts. Daarmee helpt u medische fouten te voorkomen!  
© 2013 Blikvanger Warnsveld   I   Horseler 2A   I   7232 GB Warnsveld   I   SPOED: 0575-538488

Nieuws

Op deze pagina vind u de meest recente en relevante nieuwsitems van de HOED de Blikvanger. Vertrek praktijkmanager (01-12-2018) Mevrouw Planten de Vassy stopt per 1-12-2018 met haar werkzaamheden in de HOED. Zij wordt op 1-1-2019 opgevolgd door Mevrouw Roks. Vertrek Maggie Braakhekke (29-10-2018) Maggie Braakhekke gaat de HOED verlaten per 1 januari. Zij heeft elders een mooie baan gevonden. Opvolging is nog niet bekend. Diabetesverpleegkundige met pensioen (10-10-2018) Ria Hakvoort, diabetesverpleegkundige is met pensioen gegaan. Haar laatste werkdag was 17 oktober. Zij laat weten altijd met veel plezier in de HOED gewerkt te hebben en bedankt haar patiënten voor het in haar gestelde vertrouwen. Zij wordt opgevolgd door Joke ter Maat. Nieuwe huisarts in praktijk dokter Prins (9-10-2018) Karine van Houwelingen is gestart als huisarts in de praktijk van dokter Prins. Vertrek assistentes (1-10-2018) De assistentes Nicole Hutten-Raamsman en Marieneke Weulen-Kranenbarg zijn gestopt met hun werk in de blikvanger. Emma Kelderman is voor hen in de plaats gekomen. Nieuwe praktijkmanager (1-5-2018) De HOED heeft een nieuwe praktijkmanager, Mw Planten de Vassy. Zij heeft een juridische achtergrond en o.a. als jurist gewerkt voor diverse organisaties in de gezondheidszorg. Zij gaat zich o.a. bezig houden met kwaliteitsbeleid, aansturen van het team van assistentes, e.d. Collega Lente Bakering gestop met werkzaamheden binnen de HOED (1-5-2018) Lente Bakering stopt met haar tijdelijke baan als assistente in de HOED en gaat volledig werken in Vorden. Haar opvolgster is Nicole Elizen, die binnenkort bij ons gaat beginnen. Nieuwe huisarts in opleiding (1-3-2018) Bert van Enter is begonnen met het eerste jaar van zijn huisartsopleiding. Hij heeft elders al de nodige klinische ervaring opgedaan, o.a. heeft hij gewerkt met op cardiologie, gynaecologie, chirurgie en als tropenarts in Thailand. AIOS Janneke Hendriksen wint de NHG Wetenschapsprijs (17-11-2017) Janneke Hendriksen heeft op vrijdag 17 november een prijs gekregen voor het beste wetenschappelijke artikel in het toonaangevende tijdschrift "Huisarts en Wetenschap". Zij is nog tot 1 december werkzaam binnen de HOED. Waarneming praktijk Fransen (01-04-2017) Dokter Norde komt niet terug in de praktijk In goed overleg is besloten dat zij verder gaat zoeken naar een echte plattelandspraktijk. Dat is toch iets wat zij heel graag wil. Dokter Meindersma heeft tot 1 april waargenomen, maar heeft nu een plek gevonden in Apeldoorn. Van beide fijne collegae hebben we afscheid genomen. Vanaf 3 april is dokter Pouls in de praktijk komen werken. Voor meer informatie zie het stukje onder medewerkers. In de maand juni werkt zij de hele maand volledig en is dokter Fransen afwezig. Verder is in de praktijk nog een derde jaars huisarts in opleiding, Janneke Hendriksen, werkzaam sinds december. Griepvaccinaties (11-10-2016) Griepvaccinatie in de Blikvanger zullen worden gegeven in week 43 tussen 14.00 en 17.00 uur. Patienten, die in aanmerking komen voor griepvaccinatie ontvangen een uitnodiging. Kunt u niet op deze datum, neem dan even contact op met de assistente om een andere afspraak te maken. Hieronder ziet u per praktijk de datum waarop gevaccineerd zal worden: Fransen 25 oktober 2016 Van der Grinten 26 oktober 2016 Van Binsbergen 27 oktober 2016 Prins 28 oktober 2016 Zwangerschapsverlof dokter Norde (30-9-2016) Dokter Norde, die twee dagen per week in de praktijk van dokter Fransen werkt op dinsdag en donderdag gaat 17 oktober met zwangerschapsverlof. In haar plaats komt dokter Meindersma op vrijdag werken tijdens haar zwangerschapsverlof. Dokter Meindersma heeft eerder het derde jaar van de huisartsopleiding in onze praktijk gedaan, dus veel patiënten kennen haar al. Waarneming dokter Prins (29-9-2016) In de praktijk van dokter Prins werken tijdelijk 2 extra waarnemers: dokter Bronkhorst en dokter Vroomen. Accreditatie verlengd (30-6-2016) “Als patiënt wilt u een huisarts of verloskundige die u de beste zorg verleent. Met een NHG-Praktijkaccreditering laat een praktijk zien dat deze gestructureerd werkt aan verantwoorde zorg, tevreden patiënten en een goede organisatie.”  De accreditatie van de praktijken in de HOED is verlengd. We zijn blij met de erkenning dat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het NHG. Huisarts in opleiding gestopt (24-6-2016) Dennis Roos, de huisarts in opleiding, is gestopt met de opleiding tot huisarts binnen onze praktijk. Op dit moment is er bij ons geen huisarts in opleiding werkzaam. Wisseling personele bezetting POH GGZ (10-5-2016) Anke Wiggers en Manon Blokhuis zijn gestopt met hun werkzaamheden in de HOED. Zij worden opgevolgd door Verona Brugman. Afwezigheid Dokter Prins (9-5-2016) Dokter Prins is wegens ziekte afwezig. De verwachting is dat hij 1 augustus weer aan het werk gaat. Tot die tijd wordt waargenomen door collega's en waarnemers. Omdat in deze periode ook nog vakantie valt kunt u een antwoordapparaat krijgen, waar u verneemt wie de waarneming doet. Op andere tijden krijgt u gewoon de assistente, die zal zorgen dat u de noodzakelijk zorg krijgt. Zwangerschapsverlof Petra Holtkamp (15-10-2015) Petra Holtkamp, huisarts in de praktijk van dokter Fransen, gaat in november met zwangerschapsverlof. Zij zal vervangen worden door Evelien Norde. Diëtiste (9-6-2015) Sinds 1 juni doet een diëtiste twee keer per maand avondspreekuur in de HOED. Patiënten zullen gewoonlijk door ons verwezen worden, maar het is ook mogelijk rechtstreeks een afspraak met haar te maken op telefoonnummer 0900-3438435 (tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen). Assistente praktijk Fransen (2-6-2015) Ellen Smaling is gaan werken in het ziekenhuis in Deventer. Per 1 juni is ze opgevolgd door Cheryl Huizinga, die 4 dagen per week gaat werken. Op donderdag werkt Helene Hermans in de praktijk als assistente en is er een stagiaire doktersassistente, Yvonne Brugman. Nationale Praktijk Accreditering (12-4-2015) De huisartspraktijken in de HOED zijn recent gecertificeerd. Dit betekent dat zij aan de kwaliteitseisen van de NPA (Nationale Praktijk Accreditering) voldoen. Afscheid dokter Klaas van der Els (1-2-2015) Na ruim 11 jaar in Warnsveld gewerkt te hebben gaat Klaas van der Els op 1 mei stoppen met zijn werkzaamheden in de praktijk van dokter Bert Fransen. Hij stopt niet helemaal met werken, maar zal zijn werk voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde voortzetten. Voor patienten is er de gelegenheid indien gewenst afscheid van hem te nemen op woensdag 6 mei van 17 tot 18.30 uur in de Blikvanger, het Horseler 2A te Warnsveld. POH longen (20-1-2015) De praktijkondersteuner astma/COPD, Irma Hulshof stopt per 1 februari met haar werkzaamheden. Zij heeft een baan dichter bij huis gevonden. Zij wordt opgevolgd door Janneke Mulder, die eerder al eens een paar maanden tijdelijk in de HOED heeft gewerkt toen de longverpleegkundige een tijd ziek was. Doordat Irma Hulshof vrij onverwacht vertrok is er geen aansluiting. Janneke Mulder begint 16 maart Huisarts in opleiding (15-1-2015) Mevrouw S. Demir stopt in de HOED. Zij gaat dan beginnen aan het 2e jaar van haar opleiding tot huisarts. Zij wordt opgevolgd door Mw. A. Meindersma, die op 1 maart begint aan haar 3e (en laatste)  jaar van de opleiding tot huisarts. Zij werkt in de praktijk van dokter Fransen. Bij waarneming kunnen ook patienten van de andere praktijken met haar te maken krijgen. Nieuwe huisarts (9-12-2015) Vanaf 1 januari komt een nieuwe arts, mevrouw Holtkamp, in de praktijk van dokter Fransen werken. Dit in verband met tijdelijke werkzaamheden van dokter Fransen voor de regionale huisartsenorganisatie tot 1 juli. Ze zal januari en februari  op woensdag werken en vanaf 1 maart op donderdag. Psychologische hulpverlening (10-05-2014) De overheid heeft de regels voor psychologische hulpverlening enorm aangescherpt. Veel hulp wordt niet meer vergoed. Hierdoor neemt de werkdruk voor de huisarts verder toe, want veel problemen op psychisch gebied lijden tot lichamelijke klachten. In onze praktijken werken we met praktijkondersteuners, die een deel van het huisartsenwerk kunnen overnemen. Zo hebben we twee praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg, Manon Blokhuis en Anke Wichers. Door de bezuinigingen van de overheid op de geestelijke gezondheidszorg kunnen we het met deze ondersteuning niet meer aan. Daarom  hebben wij onze capaciteit uitgebreid door Jack van Liesdonk aan te nemen. Praktijkondersteuner longen (09-05-2014) Na een lange periode van ziekte stopt Caroline Nijenhuis met haar werkzaamheden in onze praktijk. Voor de begeleiding van patiënten met astma en COPD hebben we voorlopig een vervanger: Janneke Mulder. Een definitieve oplossing volgt hopelijk spoedig. Sommige patiënten hebben toch wel hinder ondervonden doordat reeds gemaakte afspraken moesten worden afgebeld of verplaatst. We hopen dat dit binnenkort niet meer nodig is en de longzorg weer optimaal zal zijn. Nieuwe huisarts in opleiding (01-03-2014) Er is een nieuwe huisarts in opleiding werkzaam in de praktijk. Het is Serap Demir. Zij heeft na haar artsenopleiding een paar jaar interne geneeskunde en geriatrie gedaan en start nu met de huisartsenopleiding vanuit Universiteit Nijmegen. Zij werkt in de praktijk van dokter Fransen en van der Els, maar in de waarneming kunnen ook patiënten van de andere praktijken met haar te maken krijgen.   Actueel medicatie overzicht (14-02-2014) Veel medische fouten hebben te maken met medicatie. Daarom is het van belang dat een arts, die u behandelt precies weet welke medicijnen u gebruikt. Ook als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen is dat voor een behandelend arts belangrijke informatie. Als u chronische medicatie gebruikt kan de apotheek u een zogenaamd actueel medicatie-overzicht verstrekken. U mag daar altijd om verzoeken. Voor een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek is het van belang zo’n medicatie- overzicht mee te nemen. Uw huisarts zal veelal weten welke medicatie u gebruikt, maar soms is ook het overzicht van de huisarts niet helemaal compleet. Dan is het handig als het even nagekeken kan worden aan de hand van zo’n actueel medicatie-overzicht. Kortom: Gebruikt u meer medicijnen, neem dan een actueel medicatieoverzicht mee bij ieder bezoek aan een arts. Daarmee helpt u medische fouten te voorkomen!  
© 2013 Blikvanger Warnsveld   I   Horseler 2A   I   7232 GB Warnsveld   I   SPOED: 0575-538488